STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

Opiekun sekcji - Andrzej Guźla

Instruktor – Wiesław Słowikowski

Zajęcia z strzelania z broni pneumatycznej i laserowej odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie klubu.