STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

Opiekun sekcji i instruktor  - Zdzisław Mądry

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty w godz. 11.00 – 13.00 w wyznaczonym miejscu przez instruktora.