STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

 

 

XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJU W BOWLINGU

CZĘSTOCHOWA 24-27.11.2016 r.

 Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”

Współorganizator:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  Klub „JUTRZENKA”

 Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "

 Miejsce zawodów:          KRĘGIELNIA SCHOTT

  1. Kościuszki 1

                                          42-200 Częstochowa

 Miejsce zakwaterowania: HOTEL POLONIA

  1. Piłsudskiego 9

                                            42-200 Częstochowa

 Cele turnieju:

Wyłonienie zwycięzców.
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popularyzację rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Warunki uczestnictwa :
W turnieju mogą brać udział członkowie klubów Stowarzyszenia CROSS, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku, zgłoszonych przez Kluby.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach i plastronach przy barierkach – plastrony i barierki zapewnia organizator.

Zawodnicy winni posiadać:

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

Odpłatność:

Zawodnicy- 30 zł za udział w zawodach plus  40 zł - fundusz nagród oraz inne koszty Stowarzyszenia.

Przewodnicy-150 zł  /ilość ograniczona/

Pełna odpłatność – 180 zł

Sam start – 30 zł

Wszystkie płatności gotówką u koordynatora.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2016 r. na adres jutrzenka3@op.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności,  godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONA ILOŚC MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚC ZGŁOSZEŃ.

 Uwaga:

Turniej rozpoczyna się 24.11.2016 (kolacja) kończy 27.11.2016 (śniadanie)

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 24.11.2016 r. godz. 20,00

 

Kontakt telefoniczny: Jolanta Maźniak 609 055131

                                    Franciszek Kała  600 052 624

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Jolanta Maźniak