STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

KOMUNIKAT

ĆWIERĆFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W WARCABACH 100-POLOWYCH

Lądek Zdrój 19-26.11.2016

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" w Warszawie

Współorganizator:

Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu

i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY" Kłodzko

2. Cel:

Wyłonienie  6 zawodników do przyszłorocznych półfinałów Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych.

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.

3. Termin i Miejsce:

Ćwierćfinał odbędzie się w dniach 19 - 26.11.2016 r.

w Lądku- Zdroju w hotelu „Mir-Jan” ul. T. Kościuszki 78.W hotelu nieodpłatnie do dyspozycji uczestników jest basen z wodą solankową, jacuzzi, sauna i siłownia.

Zawodnicy przyjeżdżają 19.11.2016 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu. Wyżywienie od kolacji 19.11.2016 r. do śniadania 26.11.2016 r.

4. Uczestnictwo:

W Ćwierćfinale Mistrzostw Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy

posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc, mężczyźni do III kategorii i  kobiety oprócz aktualnych medalistek Mistrzostw Polski w warcabach.

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Zawodnicy, których ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie ma jeszcze w Stowarzyszeniu CROSS zobowiązani są dostarczyć je koordynatorowi na odprawie technicznej.

5. Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 70 zł.  przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych - płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów lub na konto Stowarzyszenia CROSS i 30 zł od zawodnika na nagrody – płatne u koordynatora. Koszt udziału przewodnika w uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości organizatora 70 zł. Koszt udziału osoby towarzyszącej wynosi 650 zł

6.System rozgrywek

Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.. Tempo gry 90 minut na zawodnika.

Ćwierćfinał zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz regulaminem  Stowarzyszenia CROSS.

7. Sędziowie:

Sędzia główny: Jan Kotek

8. Nagrody:

Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary, medale i nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy otrzymają upominki.

 9. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników ( imiona , nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) proszę przesyłać na adres: jozefplichta58@gazeta.pl   do 10.11. 2016 r.

10. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 19.11.2016 o godz. 20.00

 

Dojazd z Wrocławia :

Busem Beskid z Pl. Dawida( uwzględnia ulgi ustawowe) lub autobusem PKS z ul. Joanitów (tymczasowy  dworzec PKS)

Dojazd z Kłodzka:

Busem Beskid z ul. Łużyckiej(blisko dworca PKP)

 

W  Lądku wysiadać na przystanku Zdrój.

Od przystanku do hotelu jest około 1700 m. Można zamówić taxi nr tel. 605 675 724

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu "Tylko dla mistrzów (...)".

 

                                                                               Koordynator

                                                                               Józef Plichta

                                                                            Tel. 721 019 087