STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
KLUB "JUTRZENKA"

Częstochowa
 

Opiekun sekcji – Zdzisław Mądry

Instruktor – Stanisław Spólnik

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty w sezonie zimowym  w godz. 11.00 – 14.00 w miejscu wyznaczonym przez instruktora.